Dette får du i feriepenger i år

- PENGER.no


Sommerstarten er tiden for den store runden med ekstra utbetalinger til nordmenn. I juni blir det etter Penger.nos beregninger utbetalt over 134 milliarder kroner i feriepenger. I tillegg blir det ved St.Hanstid utbetalt over 30 milliarder skattekroner til de som skulle ha penger igjen i etter skatteoppgjøret.

Skattefrie feriepenger?

Feriepengene betales ut uten skattetrekk, og er derfor ekstra velkomne. Men det betyr ikke at du ikke betaler skatt av feriepengene.
Du er trukket skatt for disse pengene gjennom resten av året, slik at utbetalingen av feriepengene kan være skattefrie. Altså en slags statlig tvangssparing for at du skal få litt ekstra å rutte med i feriemånedene.

Ferie uten feriepenger

Feriepengene beregnes ut fra den lønnen du tjente opp i fjor. Det kalles feriepengegrunnlaget. De som ikke var i arbeid i fjor – for eksempel studenter som nå har startet i arbeid – får dermed ikke feriepenger. Men de har fortsatt krav på ferie på vanlig måte.

Etter ferieloven har man rett på fire ukers ferie og en dag. I tillegg har de fleste avtalefestet ekstra feriedager så man har fem ferieuker. De som er over 60 år, har en uke ekstra.

Test deg selv: Har du billigst strømleverandør?

 

Så mye får du utbetalt

Feriepengene beregnes ut fra det man har fått som lønn i opptjeningsåret – for årets feriepenger altså det du fikk i lønn i 2013.

Dette vil først og fremst være lønnsutbetalinger, det beregnes også feriepenger av bonus og provisjonsbasert lønn når dette beregnes ut fra personlig arbeidsinnsats.

Men det berenges ikke feriepenger av:

  • firmabil og andre frysegoder
  • utbetalinger til reiseutgifter
  • feriepenger utbetalt i opptjeningsåret
  • bonus som ikke er knyttet til personlig innsats

 

Årslønn 2013 Feriepenge-grunnlag Utbetalte feriepenger
300 000 271 154 32 538 kr
350 000 316 346 37 962 kr
400 000 361 538 43 385 kr
450 000 406 731 48 808 kr
500 000 451 923 54 231 kr
550 000 497 115 59 654 kr
600 000 542 308 65 077 kr
650 000 587 500 70 500 kr
700 000 632 692 75 923 kr
750 000 677 885 81 346 kr

 

Tabellen viser hvor mye du får utbetalt i år ut fra årslønnen du hadde avtalt i fjor. Vi viser først avtalt årslønn, deretter feriepengegrunnlaget og til slutt feriepengene du får utbetalt i år. Tabellen viser utbetaling for fem ukers ferie og 12 prosent feriepenger.

Årsaken til at feriepengegrunnlaget er lavere enn avtalt årslønn, er at fra avtalt årslønn trekkes lønn for fem ferieuker (de fikk du utbetalt feriepenger for, men de skal ikke med i regnestykket her.)

Beregninger: Penger.no

 

Flyttet i ny leilighet? Sjekk prisene på innboforsikring her!

 

Når kommer pengene?

Feriepengene skal i utgangspunktet utbetales siste vanlige lønningsdag før ferien.

Det mest vanlige er imidlertid at virksomheten utbetaler feriepengene i en bestemt måned, for eksempel juni eller også i mai.

Reglene om utbetaling av feriepenger kan fravikes ved tariffavtale. Det er ikke lov å inkludere feriepenger i lønn med mindre dette er direkte regulert gjennom tariffavtale.

Mer om feriepenger finner du i ferielovens paragraf 10.

 

Skaff deg litt ekstra feriepenger!

Du kan få litt ekstra å rutte med i feriene – og resten av året – ved å sjekke vilkårene dine på bank og forsikring. De siste månedene har det vært endringer i rentene. Hvis du ikke har tatt en gjennomgang av lånet ditt, bør du gjøre det nå. Bruk Penger.nos refinansieringskalkulator for å se hva du kan spare.
Legg inn renten din i kalkulatoren under, legg inn boligverdi og lånesum og se hva du kan spare. Deretter kan du trykke på knappen og gå rett til tjenesten for å sende søknad om å bytte lån. Enklere blir det ikke!

 

 Skrevet av Carsten Henrik Pihl