Store overskudd i forsikringsselskapene!

- PENGER.no

Foreløpige tall fra Finans Norge, forsikringsselskapene egen bransjeorganisasjon, viser at forsikringsselskapene samlet tjener 13,6 mrd kroner. Det er mye penger! Og det betyr at du og jeg betaler for mye i forsikringspremie.

La oss leke litt med disse tallene. Hvis vi deler 13,6 mrd på det antall nordmenn som trenger forsikring, anslagsvis 3 millioner ? får vi at hver nordmann spytter inn 4.634,- årlig til eierne av forsikringsselskapene. Dette rimer ganske godt med det estimatet kunderådgiverne i PENGER.NO opererer med på hvor mye de kan spare en gjennomsnittskunde ved å sjekke prisene hos mange forsikringsselskaper samtidig.

Og la oss ta en annen inngang. Selskapene har ca 13,6 mrd i overskudd og 71,5 mrd i totale premieinntekter. Det betyr at hver femte krone du betaler i forsikringspremie går rett i eiernes lomme. Det kjennes ikke bra! Gjør noe med det!

Ingen vits i å betale for mye for forsikringene dine. Vi gjør en gratis detektivjobb for deg, så du kan spare penger.

Forsikringspakke på penger.no