Rekordlave fastrenter, binde nå?

- PENGER.no

 

Fastrenter under lupen:
Fastrenter er i vinden som aldri før, mye takket være rekordlave fastrenter og påfølgende oppslag i media. Vi har selv merket en sterk økning i forespørsler etter fastrenter de siste ukene og får mange spørsmål knyttet til temaet, disse skal vi prøve å oppklare i dette innlegget.

Fastrenter – Et garantert tapsprosjekt?
Den vanligste oppfatningen er at fastrente aldri lønner seg i sammenligning med flytende rente. Dette er en sannhet med modifikasjoner. I de fleste perioder har flytende rente vist seg å være mest lønnsom mens det i perioder har vært andelen med fastrente som har kommet mest gunstig ut økonomisk.
Det er likevel ganske naturlig at du normalt ikke vil tjene på en fastrenteavtale ettersom du i praksis vedder mot banken. Bankene sitter på mer informasjon for å beregne hvordan markedsrentene utvikler seg. Husk likevel at selv de beste kan ta feil, og fremtiden ikke alltid utvikler seg slik man har sett for seg.

Hovedregelen er at desto kortere du binder renten, jo større er sjansen for at du taper det nevnte «veddemålet» med banken. En 3-årsrente er enklere forutsi enn en 10-års rente.
Dette grunnet at det i et lengre perspektiv er mange hensyn man må ta som ligger utenfor vår kontroll og som er vanskelig å forutsi på nåværende tidspunkt. I praksis betyr at det er mye uforutsett som kan skje i verdensøkonomien som endrer spillereglene over natten. De som valgte å binde renten like før finanskrisen brøt ut fikk smertelig erfare at det var en veldig dårlig timing da både fast og flytende rente sank kraftig de påfølgende månedene. Samme scenario kan utspille seg på motsatt måte i form av at flytende og fastrenter skyter fart oppover selv om det er vanskelig å se for seg på nåværende tidspunkt.

Må du binde hele lånet?
Mange er av den oppfatning at man enten har fast eller flytende rente på hele lånet sitt, men det lar seg normalt enkelt gjøre å ha en kombinasjon hvor man f.eks. binder halve lånet mens resten er flytende.

Hva hvis jeg skal flytte?
Dersom du har planer om å selge boligen din for så å reise jorden rundt vil et fastrentelån være dårlig butikk. Skal du derimot over i en ny bolig tillater de fleste banker at du tar med deg fastrentelånet over til ny bolig.

Hva skjer om jeg bryter fastrenteavtalen?
Dersom du vurderer å gå ut av en fastrenteavtale burde du kontakte banken din for å høre hvor mye det eventuelt koster å gå ut av avtalen. Det kan likevel være greit å vite litt om hvordan denne beregningen foretas.

Dersom tilsvarende produkt har sunket i pris må du betale banken for å gå ut av avtalen, mens det kan være omvendt dersom fastrentene har økt siden du inngitt avtalen. Vær oppmerksom på at det finnes ulike regler fra bank til bank om hvilke forutsetninger som må være på plass for å få utbetalt underkurs. (Vær obs på at noen banker ikke betaler underkurs)
Vi ser at noen boliglånskunder legger flytende rente til grunn for å beregne kostnaden ved å bryte fastrenteavtalen, noe som ikke er riktig. For å gjøre det enkelt kan du tenke at dersom du sitter på et bedre produkt enn andre kunder blir tilbudt i om de kontakter banken i dag vil det ikke koste deg noe å gå ut av avtalen.

Eksempel:
Dersom du har bundet renten i 10 år og etter 5 år ønsker å gå ut av den vil banken sammenligne renten din med gjeldene fastrenten for 5 år som de tilbyr kundene sine i dag. Har fastrenten sunket må du betale overkurs, mens banken i noen tilfeller betaler deg underkurs dersom fastrentene har økt.

Vi anbefaler ingen å spekulere i fastrente, men se på det som en forsikring mot høyere rente samt for å sikre forutsigbarhet i form av at du vet hva du skal betale i årene fremover.

Om du er blant den økende andelen som sterkt vurderer å binde renten anbefaler vi deg å sjekke renteoversikten på vår nettside. Den finner du her. Ettersom prisen er fast er det viktig å sjekke markedet for å sikre deg den beste fastrenteavtalen du kan få i markedet.

I renteoversikten vår kan du enkelt sammenligne bankenes fastrentetilbud.

Fastrenteoversikt

 

Bjørn Tobiassen, Finansrådgiver i Penger.no