Store forskjeller på de beste bilforsikringene, mindre på de rimelige

- PENGER.no

Forskjellen på dekningskvaliteten mellom de ulike produktvariantene og selskapene er stor, særlig på bilforsikring. Innen bilforsikring er det flere produkttyper: Ansvar, delkasko, kasko og superkasko. Og innenfor hver av disse kategoriene vil det være forskjeller på produktene fra de ulike selskapene.

Ansvarsforsikring: En ansvarsforsikring er noe du som bileier plikter å ha. Den dekker skader du som bileier kan påføre andre personer og gjenstander. Erstatningene etter en påkjørsel kan fort komme opp i flere millioner kroner. Innenfor ansvar er dekningene fra de forskjellige selskapene nesten identiske, så hvis du skal kjøpe en ansvarsforsikring kan du trygt gå for den rimeligste.

En delkaskoforsikring er en vesentlig mer omfattende beskyttelse. Den vil ofte inkludere beskyttelse i tilfelle brann og eksplosjoner, tyveri, skader på glassruten og veihjelp. Innen delkasko er det ofte forskjeller på kvaliteten de ulike dekningene gir, men forskjellene er ikke så store, det går typisk på om du får dekket 5000 eller 10000 kroner ved tyveri fra bilen.

En kaskoforsikring er utvidet til også å dekke skader på egen bil som du selv er skyld i. Superkasko-produkter er en kasko med enda bedre dekninger. Den er generelt mer generøs på dekningsstørrelser og inkluderer ekstra dekninger, som f.eks. leiebil. Forskjellene på forsikringsselskapenes dekninger blir større og større jo mer omfattende forsikringsproduktene blir. Det er ikke noen automatikk i at mest kjente forsikringsselskap er best eller at dyreste forsikring er best. Du må rett og slett innhente tilbud fra flere og sammenligne dekninger selskap for selskap.

Per juni 2015 er det Frende, Gjensidige og Eika forsikring som generelt har de beste dekningene på bilforsikringer. De er jevnt over 10-12% bedre enn gjennomsnittet av de 15 selskapene i undersøkelsen. Frende er det beste selskapet på delkasko, Eika Forsikring på kasko og Codan på Superkasko.

 

Det er mer enn bare pris som bør bety noe for valg av forsikringsselskap

bil

Når du kjøper forsikring kjøper du beskyttelse og trygghet. Det er altså ikke bare lavest pris som betyr noe, men også hvor godt du er dekket, dersom uhellet er ute. Forsikringsfolk kaller det «kvaliteten på forsikringsdekningene og skadeoppgjøret».

Forsikringsdekningene er den juridiske beskrivelsen av hva den som kjøper forsikringen er dekket for og hvilke unntak som gjelder. Det kan for eksempel være en forsikring som inkluderer fri leiebil i perioden bilen er på verksted, mens andre selskaper ikke har med en slik dekning. Det kan også være forskjell på hvor spissfindig enkelte begrensninger er definert. Forsikringsdekningene er ofte skrevet over flere sider og med mye liten skrift. Det er først og fremst gjort for å begrense forsikringsselskapenes risiko – ikke for å gjøre deg som kunde velinformert.

Økonomiekspert Rune Brunborg i PENGER.no i sammenligningstjenesten PENGER.no forteller at de når de etablerte PENGER.no så et tydelig kundebehov som de fleste forsikringsselskapene ikke dekket på en kundevennlig måte: Hvilke ting er jeg IKKE forsikret mot? De fleste selskapene la mest vekt på å få frem hvor trygg du er gjennom forsikringene og ikke på tydelig å kommunisere hva som ikke inngår. «Vi gjorde det til et mål at kundene våre skal være de mest velinformerte forsikringskundene i landet. Forsikring handler om å skape trygghet. Og da er det viktig å fjerne mest mulig av usikkerheten kundene har om hva som er innenfor og utenfor forsikringen. Det blir unødvendig dyrt å forsikre seg mot alt som kan gå galt, men det er lurt å gjøre et bevisst valg på hva som er innenfor og utenfor de du er forsikret for».

Skadeoppgjøret handler om hvor enkelt og realt selskapet opptrer innenfor de juridiske rammene og om du får en god utbetaling i forhold til de forventningene du hadde når du kjøpte forsikringen.

Dette er et tveegget sverd for forsikringsselskapene, forteller Rune Brunborg. På den ene siden vil selskapene gjøre det så enkelt som mulig å få utbetalt forsikringssummen ved skade. Det er bra fordi det gir en super kundeopplevelse. Erfaringen viser at de kundene som blir fornøyde med et skadeoppgjør ofte ender opp med å bli langt mer lojale enn kunder som ikke har hatt skader. Enkle oppgjør uberørt av menneskehånd gjør også at selskapenes driftskostnader holdes nede.

Men på den annen side er selskapene også avhengig av å holde nede forsikringssvindel og uriktige utbetalinger så mye som mulig. Mange ellers lovlydige nordmenn har dessverre en lav terskel for å svindle forsikringsselskapene. Dette gir økte kostnader og økt byråkrati for alle oss andre. Men ha derfor også litt tålmodighet med forsikringsselskapene i skadeoppgjørene. Noen av sikkerhetsmekanismene og ekstraspørsmålene gjør at kostnaden på forsikringene kan holdes nede.

PENGER.no har gjort målinger av hvor tilfredse skadeoppgjørskundene er. Undersøkelsene viser at det er en del forskjeller på selskapene, men ikke veldig store. Aller best er et av Norges minste selskaper, Watercircles, mens gigantene If og Gjensidige følger på de neste plassene.

 

PENGER.no spesialiserer seg i å hjelpe forbrukerne å gjøre smarte og velinformerte valg, hvor de sparer tusenlapper og får riktigere dekninger. Har du både bil og hus er erfaringen derfra at de fleste kan spare minst 4000 kroner på å bytte forsikringsselskap – og det med mindre enn 30 minutters jobb. Det er god timebetaling det!